Close
Close
 

    Jak Montovat sádrokarton

    !

    Zkontrolujte níže


     

    1
    Rám:
    Před montáží sádrokartonu je nutné nejprve vytvořit nosnou konstrukci. Tato konstrukce, na kterou se sádrokarton bude připevňovat, může být zhotovena ze dřeva nebo kovu. Ke zkracování dřevěných latí používejte teleskopickou/pokosovou pilu. Tato pila umožňuje řezat dřevo o šířce až 27 cm a rovněž řezání na pokos.

    K nosníku připevněte dřevěné nebo kovové příčky. Jejich středové rozestupy musí být max. 40 cm. Mezi zdí a příčkou udržujte mezeru ca 1 cm. Pro lepší protipožární, hlukovou a tepelnou izolaci můžete prostor mezi jednotlivými příčkami vyplnit minerální vlnou.
    Next
    2
    Montáž:
    Sádrokartonové desky lze jednoduše řezat nožíkem Stanley. Desku nejprve seřízněte na lícové straně, zlomte ji a nakonec odřízněte karton na rubové straně.

    Seřízněte čelní a ořezané hrany desek do písmene V. Tento spoj můžete vyplnit příslušným kytem. K montáži sádrokartonu na strop se výborně hodí zvedák stropních desek. Zvedák drží desku na místě a vy máte volné ruce.

    Dbejte na to, aby čelní hrany jednotlivých desek nebyly umístěny stále v jedné linii. Pomocí šroubů do sádrokartonu přišroubujte desky v pravém úhlu k příčkám. Šrouby do sádrokartonu nepodléhají korozi. Lze je našroubovat bez předchozího vrtání a zajišťují bezpečné spojení bez vibrací. K našroubování desek používejte šroubovou hlavici pro šrouby do sádrokartonu, kterou lze namontovat do vrtačky. Tato hlavice zajistí, že šrouby se do desky zapustí ve správné hloubce.
    Next
    3
    Konečná úprava:
    Spoje mezi jednotlivými deskami vyplňte speciálním kytem na stropní desky.
    Next
    4
    Broušení:
    Po zaschnutí spoje pečlivě obruste bruskou na stěny/stropy a teprve pak můžete stěnu dále upravit.
    Next
    5
    Elektřina:
    Pomocí korunkového vrtáku, který namontujete na vrtačku, vytvořte v desce otvory pro elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka se pak přesně vejde do tímto způsobem vytvořeného prostoru.

    Tady najdete zvolené ná?adí a materiál


    + Doplňte všechno do seznamu prací