Close
Close
 

    Jak pokládat podlahu

    !

    Zkontrolujte níže

    1
    Odstranění původní krytiny:
    Pokud na podlaze leží stará podlahová krytina, je nutné ji nejprve odstranit. Použijte k tomu odstraňovač koberců a svěrku na odtrhávání koberců. Odstraňovač koberců bez problémů odstraňuje koberec, linoleum a vinyl z betonových a dřevěných podlah. Svěrka vám zajistí maximální kontakt pro jednoduché odstranění podlahové krytiny.
    Next
    2
    Vyčištění podkladu:
    Po odstranění podlahové krytiny se musí podlaha vyčistit a zbavit mastnoty. Použijte k tomu průmyslový vysavač na mokré/suché vysávání. Kromě toho musí být podlaha suchá a rovná.
    Next
    3
    Řezání podlahové krytiny:
    Pokud se bude krytina skládat ze dvou pásů, je nutné seříznou oba spoje. V místě spoje položte pásy podlahové krytiny na sebe a odřízněte je najednou ostrým nožem podél ocelové tyče.
    Next
    4
    Pokládka podlahové krytiny:
    Na rubovou stranu obou pásů podlahové krytiny nalepte jednostrannou lepicí pásku. Podlahovou krytinu nechte ca 12 hodin aklimatizovat a pak ji nahrubo ořízněte. Krytinu je nutné upevnit podél zdí. Za tímto účelem používejte oboustrannou lepicí pásku na koberce. Z krytiny odstraňte bezpečnostní fólii. Nyní můžete koberec přitlačit do rohů místnosti a ořezat. Pro vaši bezpečnost používejte pracovní rukavice. Poté podlahovou krytinu přehněte, odstraňte krycí fólii z lepicí pásky a přilepte krytinu k podlaze.
    Next
    5
    Lepení podlahové krytiny:
    Při celoplošném podlepení se řiďte pokyny výrobce na obalu lepidla. Doporučujeme použít lepidlo bez rozpouštědel. Lepidlo naneste ozubenou stěrkou na podlahu, nechte chvíli zaschnout a poté na něj položte podlahovou krytinu. Případné korekce je nutné provést ihned. Spoje můžete podle potřeby stáhnout napínákem koberců. Poté můžete pokračovat s lepením krytiny.
    Next
    6
    Konečná úprava:
    Nakonec odřízněte přebývající okraje krytiny a krytinu podél trubek topení. Krytinu řádně přitiskněte do spáry a odřízněte ostrým nožíkem. U trubek topení položte krytinu rovně a rozřízněte ji vertikálně v polovině trubky. Poté vyřízněte otvory na trubky topení.

    Tady najdete zvolené ná?adí a materiál


    + Doplňte všechno do seznamu prací