Close
Close
 

    Jak pokládat venkovní dlažbu

    !

    Zkontrolujte níže


    Podklad musí být nosný, mrazuvzdorný a musí z něj dostatečně odtékat voda. Nepoužívejte materiál s obsahem hlíny nebo nestálobarevný materiál.

    1
    Po odstranění přebytečné zeminy položte zhutněnou (podkladní) vrstvu v mocnosti 20 cm, např. hrubý štěrk nebo směs betonu. Pracujte se spádem 2 % směrem od budovy. Tuto vrstvu zhutněte pomocí vibrační desky.
    Next
    2
    Dále naneste vrstvu písku nebo jemného štěrku (štěrkodrť 2-5) v mocnosti 5 cm. Rovněž tuto vrstvu zhutněte a pracujte se stejným spádem.
    Next
    3
    Dlažbu pokládejte podél natažené vodicí šňůry. Rozměry dlaždic upravte pomocí štípadla dlaždic, ruční úhlové brusky nebo stolní pily na kámen.
    Next
    4
    Dlaždice udusejte pomocí vibrační desky s gumovou podložkou. Ke spárování použijte písek nebo přírodní spárovací hmotu. Přebytečný písek poté odstraňte.

    Tady najdete zvolené ná?adí a materiál


    + Doplňte všechno do seznamu prací