Close
Close
 

    Jak udělat betoné zaklady

    !

    Zkontrolujte níže


    Kalkulace základů
    Na internetu najdete spoustu dotazů týkající se kalkulace základů. Kalkulace základů je práce pro odborníka, a proto se obraťte na specialistu, který vám s kalkulací poradí. Základy tvoří základnu objektu, který na ně postavíte. Přístavby, kůlny či zahradní domky se od sebe liší. Záleží, co na základech bude stát, jaký materiál použijete apod. Tyto informace se v jednotlivých případech liší a základy tak pokaždé musí splňovat jiné požadavky. Správná kalkulace vám ušetří spoustu starostí.

    1
    Vyznačení základových pásů
    V zemi si vyznačte základové pásy a vybagrujte výkop o hloubce 60 cm (v závislosti na mrazuvzdorné vrstvě). Zem dobře upěchujte a uhlaďte. Sešroubujte jednotlivé překližky bednění tak, aby spoje nebyly stále v jedné linii. Bednění umístěte svisle do výkopu. Zkontrolujte, zda bednění stojí svisle a všechny rohy svírají pravý úhel.

    Na vnější straně bednění do země zatlučte kůly, začněte ve vzdálenosti 10 cm od rohu. Kůly musí být 50 cm v zemi. Přišroubujte bednění ke kůlům. Na delší strany bednění zatlučte ještě další 2 kůly a bednění k nim přišroubujte. Přebytečné díly kůlů odřízněte, aby vám dále nepřekážely v práci. Dno zakryjte plastovou fólií. Pomocí ruční úhlové brusky seřízněte ocelovou výztuž do správného tvaru a umístěte ji do základů na dlažební kostky, aby neležela na dně.
    Next
    2
    Příprava betonu
    Při míchání betonu postupujte podle pokynů na obalu.
    Next
    3
    Zhutňování betonu
    Vylijte připravený beton do základů a tyčí do něj udělejte několik děr. Pro ještě lepší zhutnění základů můžete použít vibrační jehlu. Beton uhlaďte latí, kterou pohybujete tam a zpět. Rohy pečlivě vyplňte pomocí hladičky na beton. Povrch základů uhlaďte zednickým pravítkem nebo kovovou lištou.
    Next
    4
    Schnutí betonu
    Beton pokropte vodou a zakryjte plastovou fólií. Nechte jej schnout min. 4 dny. Poté odstraňte kůly a bednění.
    Kolečko 80 l
    Kolečko 80 l
    • Výkon (W/V) 700 / 230
    • Objem vozíku (l) 145
    • Rozměry (cm) 120 x 68 x 128
    • Hmotnost (kg) 60
    Míchačka na beton 145 l
    Míchačka na beton 145 l
    • Výkon (W/V) 2200 / 230
    • Průměr kotouče (mm) 230
    • Hmotnost (kg) 5,4
    • Rozměry (cm) 13,5 x 59,5 x 20
    Ruční úhlová bruska 230 mm
    Ruční úhlová bruska 230 mm