Close
Close
 

    Jak probíhá vypůjčení?

    1. Poradenství (konzultace)

    Naši odborní zaměstnanci vám rádi poradí s výběrem nejvhodnějšího nářadí.

    2. Doklad totožnosti a kauce

    Pokud si přejete přístroj zapůjčit, musíte předložit platný doklad totožnosti. Kauci je možné složit v hotovosti nebo platební kartou (v některých případech je kauci možné složit výhradně kartou, tato informace je uvedena u produktu). Dokoupením pojištění pro odkoupení škody se můžete zbavit rizika případné škody na zapůjčeném zařízení.

    3. Předání nářadí

    Během toho, co vám kvalifi kovaný personál vysvětlí, jak stroj funguje, zkontroluje i jeho funkčnost. Poté si přístroj můžete převzít.

    4. Doba pronájmu

    Pracovníkovi na přepážce sdělíte, na jak dlouho si přejete přístroj vypůjčit. Pokud později zjistíte, že jej potřebujete na delší dobu, můžete dobu vypůjčení telefonicky prodloužit o 1 týden (není-li přístroj již rezervován). Delší prodloužení je nutné vyřídit přímo na přepážce.

    5. Kontrola funkčnosti

    I při vrácení produktu bude ve vaší přítomnosti zkontrolován jeho stav a chod. Tímto způsobem udržujeme všechny naše produkty v optimálním stavu.

    6. Produkty k prodeji

    Při půjčování přístrojů nezapomínejte na příslušné produkty k prodeji. Naši zaměstnanci vám rádi poradí.

    7. Odečtení kauce a ceny za pronájem

    Vrácený přístroj musí být čistý a prázdný. Pokud nebyly zjištěny žádné závady, bude vám vrácena kauce a uhradíte půjčovné. Pokud byla zjištěna závada nebo vrácený je produkt špinavý, můžeme si účtovat poplatek. Tento poplatek bude odečten ze zaplacené kauce.